Ontspanning, bewustwording, beweging

bevorderen van het welzijn op natuurlijke wijze

Covid 19

*Covid-19 maatregelen

Met ingang van 3 maart 2021 is de praktijk weer open.

Het corona virus is nog steeds actief. Daarom zijn er voor u en mijn veiligheid een aantal spelregels opgesteld vanuit de beroepsvereniging in de vorm van een behandelprotocol.

Behandelprotocol

Tijdens het maken van een afspraak stel ik vooraf een aantal vragen om vast te kunnen stellen of een behandeling veilig kan.

1. Heeft u nu Corona?

2. Heeft u nu huisgenoten met Corona?

3. Heeft u nu één van deze verschijnselen?

a. hoesten, kuchen of niezen;

b. koorts (38°C of hoger);

c. kortademigheid (i.c.m. bovenstaande klachten);

4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen?

5. Bent u in thuisisolatie?

6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking?

Indien een ‘Ja’ op een van de vragen 1 t/m 6, dan kan er geen behandeling plaatsvinden.

Indien alles ‘Nee’ dan worden de volgende vragen gesteld om te kijken of behandeld kan worden of een verdere anamnese noodzakelijk is.

7. Heeft u een griepprik gehad? (dit om inzicht te krijgen of je evt. tot een risicogroep behoort)

8. Heeft u nu één van deze verschijnselen? (neus)verkoudheid, of loopneus; keelpijn; onbekende hoofdpijn; onbekende moeheid; onbekende diarree of buikklachten.

Indien een ‘Ja’ op vraag 7 of 8, dan is behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting door mij in samenspraak met jou.

Indien alles ‘Nee’ dan is behandelen toegestaan.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan hoor ik het graag!

Aanvullende maatregelen

Deze worden extra ingezet, naast de reeds bekende algemene maatregelen, om het besmettings-risico te verkleinen:

1. Geef geen handen;

2. Volg de aanbevelingen van het RIVM op;

3. Liever zo min mogelijk gebruik maken van het toilet;

4. Water,zeep en handalcohol: zijn aanwezig om de handen te wassen en te desinfecteren bij binnenkomst en vertrek.

5. Raak zo min mogelijk aan in de praktijkruimte;

6. Graag een groot badlaken meenemen;

7. Berg uw spullen (telefoon, sleutels etc.) op in jaszak of tas;

8. Nies of hoest in ellenboog of in een papieren zakdoekje, werp dat meteen weg in de prullenbak

9. Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel;

10.Neem je eigen waterfles mee als je daar behoeft aan hebt.

Disclaimer: Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.

 

Wilt u meer informatie over de behandelingen?

Neem dan gerust contact op voor meer informatie of een intake gesprek. Ik help u graag!